De naam "De Komedie Spelers" vindt zijn oorsprong in de afkorting DKS welke staat voor "De Krakende Spieren", de Turnkring waaruit wij zijn ontstaan.

Turnkring 'De Krakende Spieren' werd in 1970 in het leven geroepen door een paar actieve mensen met de nodige "sport"kriebels.  De vereniging groeide en bloeide en spoedig werden er verschillende jeugdafdelingen opgestart.  Om alles betaalbaar te houden werden verschillende nevenactiviteiten ingericht.
 
Zo werd er in 1977 besloten om tijdens het Kindercarnaval een toneelstukje op te voeren : enkele turners stonden toen op de planken met "Pico Bello".  
Voor sommige onder hen werd dit een roeping voor het leven, anderen hielden aan dit evenement traumatische herinneringen over en zouden nooit meer in de schijnwerpers komen te staan, althans niet meer als toneelspeler maar wel als decorbouwer of souffleur om al de andere taken die zo broodnodig zijn om een productie tot een goed einde te brengen.

Ward Dewit stond samen met zijn vrouw Gusta Penninckx aan de wieg van "De Komedie Spelers". Ward was gedurende 18 succesvolle jaren voorzitter en bracht 19 toneelvoorstellingen op de planken.