De Zetel.

Korte inhoud: De alleenwonende Melvin Selis, auteur van liefdesromans, slentert op een dag door de verpauperde wijk Velzen. Plots wordt er door een venster een zetel naar buiten gekeild. Een meisje, Peggy, stormt naar buiten. Ze vlucht voor haar brutale man en wil in het station gaan slapen. Ze neemt haar schamele bezittingen mee: haar kleren en een zetel. Melvin brengt haar echter naar zijn flat. Die nacht kan ze in de logeerkamer slapen. Deze ontmoeting is het begin van een mooie, maar pijnlijke romance.

'De zetel' is een volksstuk met een lach en een traan. Een aanklacht tegen ongelijkheid.

Gespeeld op 21, 22, 23 & 24 november 2013

De affiche van deze produktie
Justine : Maar allee, Melvin, wa schrijft gij nu?

Justine: Dat is een hele eer, de kuisvrouw zijn van Melvin Selis.

De beroemde schrijver van de Cupido boekskes van den Aldi.

Justine : Aanwakkerend vuur...

Odette : Zijt gij van de politie? Onze Sakke heeft toch weer niet...?

Melvin : Nee, ik passeer hier toevallig.

Peggy : Waar denkt ge dat hij me morgen gaat komen zoeken? In het vrouwen-vluchthuis of zo.
Ik ben Peggy, Peggy Lucas.
Justine : WAT... is dat?!
Justine : Hebt ge d'er al eens over nagedacht? Nen biljarter, of ne visser?
...
Die Elixir de Vilvorde is precies straf spul...
Peggy: och jong, ik kan u nog veel meer vertellen. Ik benne kik geboren en getogen in Velzen zenne.
Peggy : Goh, ik heb goed geslapen...
Peggy :eerst zei Lisa "Do you want to buy a flower from a poor girl?!"

Peggy : maar dan ontmoet ze ne chiquen tip en die leert haar mooi spreken en ze zegt :

"Excuse me sir, do you want to buy a flower, please?"

Precies zwaar feestje geweest gisteren?
Justine : Niet da'k curieus ben zenne, maar zijt ge soms familie van Melvin?
Justine : a, ge gaat aan iets beginnen?
Justine : Niet da'k curieus ben, maar naar welke school gaat ge?
Peggy : er staat een rode roos in een rode vaas.
Peggy : in de tuin staat een ka-ka-kabouter! Justine, ik kan lezen!!
Walter : ziet ge da wegske daar ? Da moogde gijle helemaal aflopen, da loopt naar 't stad, naar ulle soort!
...
Walter : komt dat zien, komt dat zien! De bieste van Velzen...
...
...
Peggy : Ik heb mij daar niet goed gedragen zeker?
...
Peggy : Tadaa! Ik ben Charlie Chaplin.
Melvin : Mama, mag ik u voorstellen... dit is Peggy... mijn vriendin.
Peggy : 't is grote liefde tussen ons zenne...
Peggy : Uit Velzen... Melvin, hoe kunt ge mij dat aandoen?!
Melvin : houd nu toch eens allebei op. Godverdomme!
Mama : Melvin, zo lang dat ge met dàt optrekt, zijt ge mijn zoon niet meer.
Peggy : waarom moest ze nu over kinderen beginnen?
Melvin : ik wil dat ge de moeder wordt van mijn kindje.
Sakke : Peggy is mijne kameraad.
Justine : Awel menneke, zijt gij nu aan't wenen?
Justine : zegt maar Justine zenne, uw mond zal er niet van scheuren.
Mevr. Smets: Het kon toch zijn dat ze iets gezegd heeft?
Melvin : Mevrouw Smets, mevrouw Arneel, mag ik u vriendelijk vragen om onmiddellijk te vertrekken?
...
Peggy : Jullie, politiekers, zetelen in een floeren zetel. Wij hebben een oude, versleten zetel!
Peggy : Sakke, ik zie u ook graag, jongen.
...
Melvin : Peggy, komt daar af!
Odette : kom Sakke, het is voorbij...
Melvin : een zware schedelbreuk...Ze komt nooit meer goed zeggen de dokters...
Melvin : kent ge deze nog?
Melvin : wanneer trouwen we?
De cast van De Zetel.