In 't Plezant Poeske

Korte inhoud : Ten huize van de familie Vandecasteele. Linda verdenkt haar man Victor ervan dat hij haar bedriegt en met behulp van haar vriendin Lucienne nodigt ze hem uit in het rendez-vous hotel 'In't plezant Poeske' voor een nachtelijke escapade. De poppen gaan aan het dansen als Victor de uitnodiging aan zijn vriend, Jos, doorspeelt. Als in het hotel bovendien een perfekte dubbelganger van Victor opduikt en de man van haar vriendin ten tonele verschijnt, wordt de situatie helemaal choatisch!

Gespeeld op

De affiche van deze produktie
Ons Antoinette heeft hare entree nie gemist,zo te zien...
Maar Kamiel vond het helemaal niet erg.
Hier se,doktoor Pikeur en butler Etienne.

Madame Homenides de Histangua.

Gua, juist...

mAdAmE wAcht zEkEr Op dE dIrEctEUr vAn dE vErzEkErIngsmAAtschAppIJ ?
Pardon...Ik wacht op MADAME VANDECASTEELE !!!
Lucienne kan het niet geloven dat Linda ne vrijer gaat nemen...
Kamiel stoort de dames bij het schrijven van een pikante brief naar Linda's man.
Jos den Draaier valt duidelijk voor de charmes van Lindake...

Mijn konijn vraagt naar u...Hoe, uw konijn vraagt naar mij?

nEE,nIEt kOnIJn,kOzIJn!

ZZ !!! ZZ !!!

Aaaah, kozijn ! Zegt dat dan direkt hé...

Hier sie Kamiel,met dees apparaatje kunde gij klappen gelak al d'ander...
Dan zijt ge goe bezig en ineens... staat die douanier daar en zegt "niks aan te geven?"
"Ik verwacht u vandaag om 5 uur in hotel 't Plezant Poeske"
Dit is Don Carlos de Histangua, die zich afvraagt waarom hij moest "oeriniere" bij de dokter...

Ah... Hier zit gij !

Si, ikke ben hier.

Is Victor daar ?

Neeje, minier Vicetore isse ni hiere...

Juul, de hoteleigenaar en Jenny, het kamermeisje...
Jeanne is het bed op aan't maken.

Die kamer is gereserveerd voor onze vaste klant, mijnheer Vandecasteele...

Ah, onze vriend mIJnhEEr vAndEcAstEElE, ik hoop dat hij deze keer zijn bretellen nie vergeet.

Nobody called ?

Neeje... nobody called, meneer.

't is lang geleden dat we u nog eens gezien hebben, meneer doktoor?

Tja, 't was nogal een mager jachtseizoen...maar nu passeert er weer een schoon beestje voor mijne loop...

U zou uw minaressen trouw moeten blijven, dokter...

'k weet het, maar ge kunt toch nie alle dagen worst met bloemkool eten ?

I said "Nobody called?"

Vliegt naar de maan !

What moon???

Is this my baby ?.... No! It's not the one...
Linda had duidelijk iemand anders verwacht...
Linda is zo blij met het nieuws dat haar man haar nooit zou bedriegen dat ze Jos beloont met een kus... of twee.

Ik ben helemaal mijn kluts kwijt...

Nie zoeken he Linda, vooral nie zoeken !

Zijde gij zot geworden? Wie denkte gij wel dat ik ben?

HOE ??? ik dacht da gij da goe vond ?!?

Linda drukt op de paniekknop en het bed begint te draaien...
Aah... mijne reumatiek!

Romain is nen ouwe snoeper...

PS:boekje van het bovenste schap links in de gazettenwinkel

Zacky,de portier weet niet meer waar hij zijn fles whiskey gelaten heeft...

Mijne man is hier ! En hij is verkleed als portier...

Wat ? Victor ?!

Ik zit in de prijs inbegrepen...ge kunt me laten verschijnen, of laten verdwijnen... 't is zoals ge't zelf wilt.
Zacky verschijnt en Linda denkt dat het Victor is...
Wij kunnen alles uitleggen...
De Romain wordt ten tonele geroepen om uit te leggen wie Zacky is...
Amaai die kan roepen !!!

 

mIJn vErhEmEltE...

Ha... juffrouw...zie eens wat ik gevonden heb...wa zou da zijn?
O... mAdAmE dE hIstAngUA...
Ikke gaan ze vermoorene !
Oh Victor, den hemel heeft u gezonden...red mij...verberg mij...mijne man wil me vermoorden.
hIEr Is nIEmAnd !
Ohhh... mijne man!
Hoepski,floepski,al m'n kleren in een hoekski en dan...
Zeg eens aaa voor den doktoor...
Linda is er nie goed van als ze hoort dat haar man een drankprobleem heeft...
lIndA En dEn drAAIEr , hOhOhOOO...
dAAr...hIEr...gIndEr...dAAr...
Ik wOrd gEk, Ik wOrd gEk !!!
Ik kom iets terugbrengen dat in mijn hotel is teruggevonden...Iets zilver...
Ne momente...Ikee tekene eerste ne rondeke op oewe corazon...
Oeioei, na loept dane ondere nen otto !
Zo "Verdad" as't maar kan zijn, jong...
STOOOOP ! Gijle zet nog erger as den Taes en zijn schepencollege ...
Natoerlijk welle, gij liepe naar daare en dan deurre de deurre deurre en dan boenk onder nen otto...
Wij hopen dat we jullie een fijne avond bezorgd hebben.We hebben er alleszins allemaal van genoten...