Pico-Bello de gewaande schoorsteenveger

Korte inhoud : Picco Bello, de jonge schoorsteenveger, is heel eerlijk en ook knap in zijn vak, maar verdienen doet hij niet veel. De onbarmhartige schuldeisers lopen zijn deur plat en alleen de lekkere hapjes van zijn goedhartige buurvrouw helpen hem er steeds nog bovenop. Wat een geluk dat hem dan juist een dienaar van de koning komt halen voor de paleisschoorstenen. Maar er zit nog hen een en ander meer vastgekoekt in het paleis. De lafhartige hofmaarschalk intrigeert daar. Hij probeert meteen Pico Bello, die hem niet overmatig eerbiedig bejegend heeft, zwart te maken. Maar die zet, op raad van een wijze hofkip en met behulp van de prinses zelf, een kleine spookgeschiedenis op touw en bevend bekent de hofmaarschalk dat hij zelf de verjaardagstaart van de prinses heeft weggenomen en niet Pico Bello, en dat hij hem heeft opgegeten ook. Groot is zijn schande. Tot straf moet hij zes weken lang de kip van wormen voorzien. De al te straffe schuldeisers krijgen ook hun vermaning. Dan is de lucht gezuiverd. Pico Bello krijgt de prinses.

Gespeeld tijdens het kinderkarnavalfeest .Dit was de start van De Komedie Spelers.

De affiche van deze produktie is niet beschikbaar.
De cast .